Polityka zwrotów i reklamacji:

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy.

W reklamacji należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni.
Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

34-115 Ryczów, ul. Jana Pawła II, nr 93

Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

Zwrot towarów

Prawo do odstąpienia od Umowy i zwrotu zamówionego Produktu nie przysługuje Klientowi, ponieważ przedmiotem świadczenia niniejszej Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Kontakt do nas

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Refundacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres kontakt@lumineconcept.pl.